Poprawa przepływu wód przeciwpowodziowych w okresie zimowym z Jeziora Dąbie | Kontrakt 1B.4/1

Jezioro Dąbie

PGW WP RZGW w Szczecinie

W trakcie przygotowania

> 10 000 Chronionych mieszkańców
106.46 km2 Chroniony obszar
2022 Termin realizacji
Co robimy?

Celem inwestycji w ramach POPDOW jest opracowanie dokumentacji mającej na celu rozpoczęcie inwestycji dot. pogłębienia toru wodnego na jeziorze Dąbie, w celu umożliwienia prowadzenia zimowej osłony przeciwlodowej przy użyciu lodołamaczy uczestniczących w akcji lodołamania.

W trakcie przygotowania Wartość kontraktu

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji w celu realizacji w przyszłości inwestycji polegającej na pogłębieniu toru wodnego na jeziorze Dąbie, co umożliwi prowadzenie zimowej osłony przeciwlodowej przy użyciu lodołamaczy uczestniczących w akcji lodołamania. Ze względu na fakt, że jezioro Dąbie stanowi główny odbiornik kry lodowej spływającej z górnych odcinków rzeki Odry, niezależnie od lokalizacji zatoru lodowego, każda akcja lodołamania na Odrze, Warcie i Noteci musi rozpocząć się w basenie jeziora Dąbie. Z tego względu, realizacja zadania zapewnieni możliwości usprawnienia prowadzenia zimowej ochrony przeciwpowodziowej na Odrze.

Zakres realizacji Zadania w ramach POPDOW obejmuje uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowanie projektu budowlanego.

Inwestor
PGW WP RZGW w Szczecinie
e-mail: projektbs@wody.gov.pl
adres: ul. Teofila Firlika 19
71-637 Szczecin

Konsultant Wsparcia Technicznego
Sweco Consulting Sp. z o.o.

Kierownik Projektu
Krystyna Araszkiewicz
e-mail: krystyna.araszkiewicz@sweco.pl
tel.:+48 664 135 312

Administrator Projektu
Marta Korpyta
e-mail: marta.korpyta@sweco.pl
tel.: +48 605 071 242

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank