W związku z realizacją krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej sporządzonego na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831), stosowanie do wybranych środków poprawy efektywności energetycznej oraz zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 ww. ustawy o efektywności energetycznej – BKP realizuje swoje zadania poprzez m.in.:

  • nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
  • wymianę eksploatowanych urządzeń na urządzenia charakteryzujące się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
  • wnioskowanie o ujęcie w opracowywanych przez JRP planach zarządzania środowiskiem działań łagodzących, które wymagają od wykonawców robót budowlanych wykorzystania sprzętu i maszyn charakteryzujących się niskim zużyciem energii i niską emisją zanieczyszczeń i/lub takiego ich użytkowania aby zapewnić to niskie zużycie i emisję.
grudzień 2016
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank