25 stycznia 2022

Zakończenie budowy zbiornika przeciwpowodziowego Roztoki w Kotlinie Kłodzkiej

Więcej

10 września 2018

Wspólna misja Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy nadzorująca postęp wdrażania Projektu, Sandomierz, Tarnobrzeg, Kraków, Wrocław, Kotlina Kłodzka, Słubice, Chlewice, Gryfino, Szczecin

Więcej

15 listopada 2017

Szkolenie obejmujące tematykę rozliczania Konsultanta Wsparcia Technicznego przez JRP w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły

Więcej

6 września 2017

Szkolenie obejmujące tematykę działań łagodzących i monitorujących PZŚ w kontekście kontraktów na usługi wsparcia technicznego i na roboty budowlane w Projekcie ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły

Więcej

17 maja 2017

Szkolenie obejmujące tematykę pozyskiwania nieruchomości i przesiedleń (PPNiP/RAP) w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły

Więcej

25 stycznia 2017

Szkolenie obejmujące tematykę zarządzania kontraktem Konsultanta Wsparcia Technicznego w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły

Więcej

26 października 2016

Szkolenie obejmujące tematykę współpracy Jednostek Realizujących Projekt z Konsultantem Wsparcia Technicznego oraz raportowania w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły

Więcej

26 września 2016

Wspólna misja nadzoru Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy

Więcej

12 maja 2016

Warsztaty dotyczące przygotowania dokumentacji przetargowej, oceny wniosków prekwalifikacyjnych i ofert złożonych w procesie wyłaniania wykonawców robót budowlanych w trybie procedury ICB oraz oceny ofert złożonych w procesie wyboru konsultantów wsparcia technicznego

Więcej

5 kwietnia 2016

Szkolenie obejmujące tematykę raportowania w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej
w Dorzeczu Odry i Wisły

Więcej

1 grudnia 2015

Warsztaty obejmujące tematykę zarządzania finansowego w świetle wymagań Banku Światowego

Więcej

17 listopada 2015

Warsztaty szkoleniowe obejmujące tematykę pozyskiwania nieruchomości i przesiedleń na cele inwestycyjne (RAP) oraz zarządzania środowiskiem (EMP)

Więcej

8 października 2015

Uruchomienie Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły

Więcej

15 września 2015

Project Launching Event

Więcej

20 sierpnia 2015

Warsztaty szkoleniowe dla Kierowników JRP Łagów

Więcej
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank