Plany Zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 realizowanych w ramach procedur organizacji międzynarodowej na podstawie art. 9 pkt 2) ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez Biuro Koordynacji Projektu.

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank