Plany Zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień realizowanych w ramach procedur organizacji międzynarodowej na podstawie art. 9 pkt 1) lit a) ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez PGW WP w ramach realizacji POPDOW.

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank