Projekty Planów Zarządzania Środowiskiem

Load more

KOMPONENT 4: Wzmocnienie instytucjonalne i modernizacja systemu prognozowania, Podkomponent 4A: Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu zagrożeń powodziowych i związanych z klęską suszy, Kontrakt 4A.3.1/g.2 Modernizacja sieci radarów meteorologicznych POLRAD – budowa stacji radaru w Brzuchani

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank