BEZPIECZEŃSTWO
JAKOŚĆ ŻYCIA
ŚRODOWISKO
BEZPIECZEŃSTWO
JAKOŚĆ ŻYCIA
ŚRODOWISKO

Czym jest Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW)?

Realizowany przez Wody Polskie Program Rządowy pn. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) przy zaangażowaniu środków budżetu państwa, środków unijnych, Banku Światowego oraz Banku Rozwoju Rady Europy, dotyczy przeprowadzenia inwestycji na potrzeby rozwoju gospodarki wodnej. Przewiduje realizację zadań dotyczących Odry Dolnej, Granicznej i Środkowej, ale także inwestycji na Ziemi Kłodzkiej, w dorzeczu Wisły, w okolicach Tarnobrzega, Sandomierza, ujścia Sanu i w rejonie Krakowa. Jest to największy tego typu spójny program rządowy wdrażany w Polsce. Celem realizacji wszystkich zadań jest ochrona zdrowia i życia mieszkańców obszarów nadrzecznych oraz towarzyszącej im infrastruktury przed skutkami zjawisk powodziowych.

POPDOW Mapa
 1. Dorzecze Środkowej i Dolnej Odry
 2. Kotlina Kłodzka (Zlewnia Nysy Kłodzkiej)
 3. Dorzecze Górnej Wisły

Co robimy
w ramach Projektu?

Aktualności

12 lipca 2024

27 lat po powodzi tysiąclecia – profesor Janusz Zaleski w Rozmowie Dnia Radia Wrocław
więcej

21 czerwca 2024

Misja Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy monitorująca realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły
więcej

14 maja 2024

14 lat po powodzi: „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość” w Sandomierzu
więcej

8 marca 2024

8 marca 2024 r. w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się spotkanie z przedstawicielami Banku Światowego w sprawie nowego projektu w gospodarce wodnej
więcej

2 lutego 2024

Prof. dr hab. inż. Janusz Zaleski nowym dyrektorem POPDOW
więcej

20 grudnia 2023

Wesołych Świąt
więcej

24 listopada 2023

Tereny województwa lubuskiego zabezpieczone dzięki inwestycjom za niemal 300 milionów złotych 
więcej

9 października 2023

Duży projekt ochrony przeciwpowodziowej Sandomierza zakończony.
więcej

2 października 2023

10 kilometrów wałów przeciwpowodziowych rozbudowane na rzece Łęg w gminie Gorzyce
więcej

29 września 2023

Uroczyste oddanie do użytku zbiornika przeciwpowodziowego w Krosnowicach
więcej

17 września 2023

Prace w rejonie Ślęzoujścia zakończone
więcej

15 września 2023

Zbiornik przeciwpowodziowy w Boboszowie gotowy 
więcej

23 maja 2023

“Perspektywy bezpieczeństwa wodnego Polski i plan działań” – Raport Banku Światowego
więcej

18 kwietnia 2023

Wiosenna misja monitorująca Projekt przeprowadzona przez przedstawicieli Międzynarodowych Instytucji Finansujących Projekt – przegląd i ocena dotychczasowych postępów i nowe wyzwania
więcej

6 lipca 2022

Domknięcie ochrony przeciwpowodziowej miasta Wrocławia
więcej

W jakich konsultacjach społecznych możesz wziąć udział?

Udział społeczeństwa w przygotowaniu i realizacji POPDOW jest dla nas kluczowy, dlatego prowadzimy regularne i cykliczne konsultacje społeczne na temat prowadzonych inwestycji

Sprawdź, w jakim spotkaniu możesz wziąć udział?

Kontakt

Jesteś zainteresowany realizowanymi inwestycjami w ramach POPDOW? Chcesz wziąć udział w konsultacjach społecznych? Chciałbyś zapoznać się z dokumentami, planami i ekspertyzami dot. Projektu? Skontaktuj się z nami lub z wybraną jednostką Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i zyskaj sprawdzaną oraz rzetelną wiedzę!

ul. Na Grobli 14/16 (budynek C) 50-421 Wrocław

Pozostańmy w kontakcie

  Fundusze Europejskie
  Rzeczpospolita Polska
  Wody Polskie
  Unia Europejska
  CEB
  World Bank