Dziś nastąpiło uroczyste otwarcie ważnego elementu ochrony przeciwpowodziowej Kotliny Kłodzkiej, w którym wzięli udział przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych w projekt – inwestorów, wykonawców, władz państwowych i samorządowych. 

Po ponad pięciu latach pracy ukończony został zbiornik przeciwpowodziowy na Nysie Kłodzkiej, położony około 40 kilometrów od Kłodzka. Koszt budowy obiektu wyniósł 237 mln zł. 

fot. PGW Wody Polskie

Zbiornik Boboszów to kolejny z elementów ochrony przeciwpowodziowej w tym rejonie – silnie dotkniętym powodzią w 1997 r. Pojemność zbiornika wynosi 1,4 mln m3, a powierzchnia zalewu przy maksymalnym piętrzeniu osiąga 21 ha. Obiekt chroni bezpośrednio 1200 mieszkańców okolicznych miejscowości. W trakcie prac wykonano ponad 800 000 ton masy nasypów, a zapora zbiornika osiągnęła całkowitą długość 756 m. Aby ukończyć zadanie, należało wykonać około 32 000 transportów materiałów!

Co ważne, przy budowie zbiornika zadbano także o element ochrony środowiska naturalnego.  Ponad 85% czaszy zbiornika jest pozostawiona w stanie naturalnym. Konstrukcja obiektu umożliwia migrację ryb, stworzone zostały granitowe komory dla nietoperzy. Wykonano nasadzenia ponad 7,5 tys. drzew, blisko 6,6 tys. krzewów, zawieszono 260 budek lęgowych dla ptaków różnego typu, 42 skrzynki dla nietoperzy oraz platformę lęgową dla bociana czarnego.

Inwestycja warta 237 mln złotych jest częścią działań Wód Polskich w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. To 60 różnych inwestycji, obejmujących tereny najbardziej zagrożone powodzią: Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Małopolskę, Podkarpacie i rejon Dolnej Odry. System docelowo ma zabezpieczyć 15 mln Polaków. POPDOW jest finansowany z funduszy Banku Światowego i unijnych, przy udziale środków z budżetu państwa, a jego łączna wartość wynosi 5,5 mld zł.

Szczegółowe informacje na temat Kontraktu.

fot. PGW Wody Polskie

Udostępnij na:
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank