“Perspektywy bezpieczeństwa wodnego Polski i plan działań” – Raport Banku Światowego

Przedstawiciele Banku Światowego, administracji publicznej i Wód Polskich, administracji publicznej spotkali się dziś w Warszawie, podsumowując dotychczasowe prace i omawiając dalsze kierunki działań w zakresie gospodarki wodnej.

W dyskusjach zwrócono uwagę między innymi na długoletnią i owocną współpracę z Bankiem Światowym, zainicjowaną po Powodzi Tysiąclecia (która nawiedziła Wrocław w 1997 roku).

Opisano także ostatnie działania dotyczące Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, które objęły obszary zamieszkane przez około 15 milionów Polaków (ponad 1/3 populacji). Podkreślano także wyzwania dotyczące przyszłości hydrologicznej kraju, związane ze zmianami klimatycznymi i zaproponowano dalsze kierunki inwestycji poprawiających bezpieczeństwo wodne Rzeczpospolitej.

Więcej szczegółów w artykule: [LINK]

fot. World Bank

Udostępnij na:
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank