Zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą powołał z dniem 1 lutego 2024 roku prof. dr hab. inż. Janusza Zaleskiego na stanowisko Dyrektora Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły

Udostępnij na:
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank