Prace w rejonie Ślęzoujścia zakończone – wrocławskie Maślice i Pracze Odrzańskie są bezpieczne w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Prace w rejonie ulicy Ślęzoujście położonej na północnym zachodzie Wrocławia trwały ponad rok. Ich łączny koszt wyniósł 12,6 mln złotych, z czego kwotę 8 mln sfinansowała Gmina Wrocław. Były one uzupełnieniem modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego i zapewniają zabezpieczenie przed ewentualną awarią wału, podczas której woda objęłaby obszar ok. 6 km kw. i dotknęła ok. 30 tys. wrocławian, a wartość strat mogłaby osiągnąć nawet blisko 200 milionów złotych. Dawny wał, będący jednocześnie wspomnianą ulicą Ślęzoujście, był wybudowany w 1903 r. i zdecydowanie wymagał prac modernizacyjnych. 

Fot. ZDiUM

Co ważne, podczas wykonywania zadania zadbano także o środowisko naturalne. Posadzone zostało ponad 270 drzew i ponad 7 tysięcy sztuk krzewów. Zasiano również 6 tys. metrów kwadratowych trawników. Nie zapomniano także o historycznym charakterze ulicy: wykorzystano kostkę kamienną poprzez jej wbudowanie w możliwe obszary, np. zjazdy wałowe. Odzyskano także elementy historyczne, jakimi są słupki kamienne i wbudowano je w obrębie inwestycji, w miejscach niekolizyjnych.

W wyniku przebudowy ul. Ślęzoujście zyskała także nową nawierzchnię, chodnik dla pieszych oraz oświetlenie. Na odświeżonej drodze zostały zamontowane progi zwalniające. Droga, zgodnie z przepisami prawa i wymogami technicznymi, została poszerzona do 5 metrów. 

Inwestycja została w części (ok. 30%) sfinansowana ze środków Skarbu Państwa – dzięki podpisanemu we wrześniu 2021 r. porozumieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie i włączenia zadania do Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW). 

Fot. ZDiUM

Udostępnij na:
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank