10 kilometrów wałów przeciwpowodziowych rozbudowane na rzece Łęg w gminie Gorzyce

Dzięki przebudowie wałów przeciwpowodziowych bezpośrednią ochroną objętych zostanie ponad 13000 mieszkańców i obszar około 570000 metrów kwadratowych.

Zaplanowane i wykonane prace polegały między innymi na rozbudowie ok. 10 km wałów przeciwpowodziowych ujściowego odcinka rzeki Łęg, czyli podwyższeniu istniejącej korony wałów, zmianie geometrii przekroju wałów, dogęszczeniu i doszczelnieniu korpusu wałów i ich podłoża. Poza tym przebudowano także istniejącą infrastrukturę przeciwpowodziową, czyli między innymi: śluzy wałowe, przepusty i przejazdy wałowe. Przebudowano również napowietrzne linie wysokiego i średniego napięcia. 

Całkowity koszt prac wyniósł około 71 milionów złotych, a roboty budowlane trwały ponad dwa lata. 

W ramach zadania została wykonana także przebudowa przepompowni. Zakres prac obejmował przebudowę kanału dopływowego, zbiornika wyrównawczego, budynku przepompowni, wymianę pomp, rurociągów tłocznych, wylot do kanału odpływowego, kanał odpływowego do rzeki Łęg oraz instalacje nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej. Zamontowano nowoczesne pompy Flygt oraz dodatkową pompę zapasowa. Wymienione zostały także znajdujące się w złym stanie technicznym rurociągi tłoczne. Przepompownia została wyposażona w agregat prądotwórczy zapewniający zasilanie na wypadek przerw w dostawie energii elektrycznej oraz w pełni zautomatyzowany odbiór skratek na wlocie do przepompowni. Obiekt funkcjonuje teraz w pełni automatycznie w oparciu o panel sterowania zainstalowany w Nadzorze Wodnym w Tarnobrzegu oraz alternatywnie  w budynku przepompowni. 

Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Łęg w gminie Gorzyce jest częścią działań Wód Polskich w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły – POPDOW. To 60 różnych inwestycji, obejmujących tereny najbardziej zagrożone powodzią: Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Małopolskę, Podkarpacie i rejon Dolnej Odry. System docelowo ma zabezpieczyć 15 mln Polaków. POPDOW jest finansowany z funduszy Banku Światowego i unijnych, przy udziale środków z budżetu państwa, a jego łączna wartość wynosi 5,5 mld zł.

Udostępnij na:
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank