Uroczyste oddanie do użytku zbiornika przeciwpowodziowego w Krosnowicach

Otwarcie zbiornika w Krosnowicach stanowi kluczowy element ochrony przeciwpowodziowej całego regionu. Położony na potoku Duna w gminie Kłodzko może pomieścić niemal 2 miliony metrów sześciennych wody. Całość prac związanych z budową zbiornika zajęła około 5 i pół roku, a ich koszt wyniósł 175 mln złotych. Powierzchnia zalewu przy maksymalnym piętrzeniu wynosi 44 ha, a maksymalna wysokość piętrzenia to 14 m. Zbiornik powstał dzięki wybudowaniu zapory o długości niemal pół kilometra i szerokości korony wynoszącej 5 m.

fot. PGW Wody Polskie

Podczas całego procesu budowlanego zbiornika Krosnowice, szczególną uwagę przywiązywano do przestrzegania wymogów środowiskowych. Ponad 7,5 tysiąca drzew iglastych i liściastych oraz blisko 8,5 tysiąca krzewów zostało nasadzonych, w celu przywrócenia i ochrony grądowych i łęgowych siedlisk przyrodniczych. Warto podkreślić, że ponad 85% czaszy zbiornika pozostaje w stanie naturalnym. Co więcej, konstrukcja tego obiektu umożliwia migrację ryb, a także zawieszono budki lęgowe dla pliszki górskiej oraz 50 skrzynek dla nietoperzy.

fot. PGW Wody Polskie

Krosnowicki zbiornik to trzeci z czterech podobnych elementów ochrony przeciwpowodziowej w rejonie Ziemi Kłodzkie. Łączna pojemność retencyjna wszystkich zbiorników (poza Krosnowicami, także w Roztokach, Boboszowie i Szalejowie Górnym) to ponad 16 mln m3. Po ukończeniu prac przy ostatnim z obiektów system obejmie bezpośrednią ochroną około 1200 okolicznych mieszkańców. 

Budowa zbiornika w Krosnowicach jest częścią działań Wód Polskich w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły – POPDOW. To 60 różnych inwestycji, obejmujących tereny najbardziej zagrożone powodzią: Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Małopolskę, Podkarpacie i rejon Dolnej Odry. System docelowo ma zabezpieczyć 15 mln Polaków. POPDOW jest finansowany z funduszy Banku Światowego i unijnych, przy udziale środków z budżetu państwa, a jego łączna wartość wynosi 5,5 mld zł.

W dzisiejszym uroczystym otwarciu wzięli udział przedstawiciele między innymi: inwestorów, władz państwowych i samorządowych oraz wykonawców. Ostatni z czterech suchych zbiorników przeciwpowodziowych w tym obszarze – w Szalejowie Górnym – ma zostać oddany do użytku w ostatnim kwartale 2023 roku.

Szczegółowe informacje na temat Kontraktu

fot. PGW Wody Polskie

Udostępnij na:
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank