Tereny województwa lubuskiego zabezpieczone dzięki inwestycjom za niemal 300 milionów złotych 

W piątek 24 listopada do użytku oddane zostały inwestycje mające na celu zabezpieczenie przed powodzią około 43 000 mieszkańców regionu Nowej Soli. Osoby zamieszkujące ten region musiały mierzyć się z tragicznym w skutkach kataklizmem w 1997 roku. Teraz teren o powierzchni 22 kilometrów kwadratowych jest chroniony dzięki nowym wałom przeciwpowodziowym Odry, oraz rozbudowie już istniejących zabezpieczeń – zarówno wzdłuż Odry, jak i Czarnej Strugi. W ramach dwóch etapów prac wybudowano także przepompownię, drogi techniczne, przedłużono nadodrzańską promenadę oraz wybudowano nową kładkę nad Czarną Strugą w Nowej Soli. 

W ramach projektu wartego około 180 milionów złotych wykonano zabezpieczenie obszarów położonych wzdłuż doliny Odry. Na lewym brzegu Odry, powyżej ujścia Czarnej Strugi, powstał nowy wał o długości 1,7 kilometra.  Rozbudowano również 1,2 kilometra istniejącego wału Odry i ponad 7,5 kilometrów obwałowań Czarnej Strugi. W dolnym biegu wybudowano wał przegradzający dolinę z nowoczesną śluzą. Stanęła tam też przepompownią z 4 agregatami pompowymi o łącznej wydajności 10 m3/s, odprowadzającą wody ze zlewni Czarnej Strugi w okresie wysokich stanów wód w Odrze. Od strony portu o 200 metrów przedłużono promenadę nadodrzańską dla pieszych i stworzono w formie stopni audytorium w sąsiedztwie placu wykorzystywanego do różnego rodzaju imprez miejskich. Poza tym wykonano i udostępniono mieszkańcom 12,5 kilometrów dróg technicznych. W miejscu starej przeprawy (niespełniającej wymagań technicznych) na nowosolskim Osiedlu Konstytucji, wybudowano nową kładkę dla pieszych nad Czarną Strugą. Jej rozpiętość wynosi 17 metrów, długość pomostów to 20,5 metra, zaś szerokość 3 metry. 

 Wiosną bieżącego roku zakończyła się także rozbudowa wałów Odry w okolicach miejscowości Wężyska i Chlebowo, poniżej Krosna Odrzańskiego. Dzięki tym pracom zabezpieczono przed powodzią blisko 3 tysiące mieszkańców. Inwestycja o wartości 112 mln złotych obejmowała budowę nowego wału niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi oraz rozbudowę istniejącego wału. To kolejny ważny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa regionu. 
Oba opisywane projekty były realizowane z poszanowaniem wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i nadrzecznej przyrody. Przykładowo: w korycie Czarnej Strugi powstały zatoczki dla ryb i skupiska głazów, które zapewniają organizmom wodnym miejsca schronienia i rozrodu oraz podnoszą bioróżnorodność w rzece, a w obrębie Czarnowo posadzono 60 sztuk dębów szypułkowych, zaś w niedalekim sąsiedztwie zamontowano 60 budek dla nietoperzy.
Inwestycja jest częścią działań Wody Polskie w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. 

Udostępnij na:
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank