Proponowany zakres obejmuje działania przeciwpowodziowe na zurbanizowanych terenach Ziemi Kłodzkiej w 9 miejscowościach: Duszniki-Zdrój, Szczytna, Polanica-Zdrój, Stronie Śląskie, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Długopole-Zdrój, Bystrzyca Kłodzka oraz Kłodzko.

Zakres rzeczowy planowanych robót obejmuje:

 • umocnienia brzegów narzutem kamiennym w miejscach podatnych na erozję brzegową,
 • umocnienia dna gurtami w miejscach podatnych na erozję denną,
 • wycięcie drzew w miejscach tego wymagających (wąskie gardła),
 • likwidację wąskich gardeł dla przepływu wód powodziowych w miejscach gdzie istnieje taka możliwość,
 • remont/odbudowę/przebudowę murów oporowych,
 • udrożnianie koryt,
 • wykonanie murów regulacyjnych,
 • roboty branżowe,
 • udrożnienie mostów lub/i zabezpieczanie dna pod mostami,
 • remont jazów i progów,
 • budowę zapór przeciwrumowiskowych,
 • budowę otwartego kanału ulgi w Dusznikach-Zdrój,
 • budowę przepławek przy jazie w Kłodzku i kanale młynówki w Lądku-Zdrój.

Prace te mają na celu odtworzenie funkcjonalności zabudowy regulacyjnej i dostosowanie jej do warunków przejścia tzw. wody brzegowej, mieszczącej się w istniejących korytach rzek i potoków. W wyniku planowanych prac poziom ochrony obszarów zabudowanych zostanie istotnie podniesiony.

Udostępnij na:
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank