PZŚ dla Kontraktu 3A.2: Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – Kontrakt na Roboty 3A.2/1 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – Zbiornik Malinówka 1, Kontrakt na Roboty 3A.2/2 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – Zbiornik Malinówka 2

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank