Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie rozpoczyna kolejny etap rozbudowy wałów przeciwpowodziowych rzeki Biała w Tarnowie, mający na celu kompleksową ochronę przeciwpowodziową tego obszaru Małopolski.

Rozpoczynająca się inwestycja „3D.2/2: Rozbudowa lewego i prawego wału rz. Biała gm. Tarnów m. Tarnów” jaką realizuje RZGW w Krakowie, jest częścią ogólnopolskiego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Realizacja inwestycji pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, zakładom przemysłowym, zabudowaniom mieszkalnym i gospodarczym oraz ochroni infrastrukturę techniczną przed katastrofalnymi skutkami przepływu wielkich wód w korycie rzeki Biała w miejscowości Biała oraz mieście Tarnów. Jest to kontynuacja realizowanego w ramach Projektu zadania 3D.2/1, które rozpoczęło się we wrześniu 2020 r.

Roboty prowadzone na odcinkach o łącznej długości ok. 13 km,  obejmą rozbudowę istniejących obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Biała wraz z wałem cofkowym potoku Wątok, poprzez ich poszerzenie i podniesienie do rzędnej bezpiecznego wzniesienia (średnio o ok. 0,15 – 0,50 m) oraz wydłużenie lewego odcinka obwałowania rzeki Biała.

Sumaryczna powierzchnia obwałowań poddawanych rozbudowie wyniesie ok. 170 ha.

Mapa inwestycji 3D.2/2 Fot. PGW Wody Polskie
Mapa inwestycji 3D.2/2 Fot. PGW Wody Polskie

Prace będą polegały m.in. na:

  • doszczelnieniu wału za pomocą przesłony przeciwfiltracyjnej w koronie wału wykonaniu koniecznych dróg przywałowych na zawalu,
  • odtworzeniu istniejących oraz wykonaniu nowych odcinków dróg w międzywalu,
  • rozbudowie oraz budowie ramp wałowych,
  • rozbudowie murów betonowych stanowiących  integralną część wałów przeciwpowodziowych,
  • przebudowie lub remoncie istniejących przepustów wałowych,
  • wykonaniu placów do nawracania,
  • koniecznej przebudowie istniejącej infrastruktury.

Wszystkie prace będą prowadzone pod nadzorem przyrodniczym.

Obszar zadania 3D.2/2. Fot. PGW Wody Polskie
Obszar zadania 3D.2/2. Fot. PGW Wody Polskie
Obszar zadania 3D.2/2. Fot. PGW Wody Polskie
Obszar zadania 3D.2/2. Fot. PGW Wody Polskie

Wartość inwestycji realizowanej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły wynosi ponad 44 mln zł i zostanie sfinansowana w ramach Projektu ze środków Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy i budżetu Państwa. Prace zostaną wykonane przez firmę Skanska S.A., a inwestycja potrwa około 15 miesięcy i zostanie zakończona w 2022 r.

Zobacz też:

Udostępnij na:
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank