PGW Wody Polskie w ramach „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły” #POPDOW rozpoczynają kompleksową modernizację systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Krakowie. Realizacja inwestycji pozwoli na ochronę 40 tys. mieszkańców oraz obiektów o strategicznym znaczeniu dla miasta.

19 stycznia 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podpisało umowę z firmą Skanska SA na rozbudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie. W ramach inwestycji przebudowanych zostanie 20 km wałów na terenie trzech dzielnic Krakowa: Podgórza, Czyżyn i Nowej Huty. Prace będą wykonywane również w część gminy Wieliczka.

Szacuję się, że zmodernizowane wały przeciwpowodziowe będą chronić 40 tysięcy mieszkańców oraz ich mienie na obszarze 31 km². Co istotne zabezpieczą też ważne obiekty przemysłowe, m. in.:

 • Elektrociepłownię Kraków w Łęgu,
 • Oczyszczalnię ścieków Płaszów oraz Kujawy,
 • Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów,
 • Zakład Hutniczy Arcelor Mittal
 • oraz zakłady przemysłowo-usługowe położone przy ulicach Lipskiej, Jana Surzyckiego, Rybitwy i Christo Botewa.

Kontrakt obejmuje:

 • Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni,
 • Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły od stopnia Przewóz do Suchego Jaru
 • Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz.

Planowane prace dotyczą przebudowy wałów polegającej na poszerzeniu i podwyższeniu korpusu obwałowań rzeki Wisły łącznie z wałem cofkowym na rzece Dłubni. W ramach Kontraktu planuje się także:

 • likwidację lub budowę i przebudowę zjazdów, przejazdów wałowych i dróg eksploatacyjnych polegającą na ich poszerzeniu, przedłużeniu i dowiązaniu do korony rozbudowywanych wałów,
 • likwidację, budowę i przebudowę istniejącej infrastruktury drogowej polegającą na jej poszerzeniu, przedłużeniu i powiązaniu z planowanym przedsięwzięciem,
 • zabezpieczenie, likwidację, budowę i przebudowę istniejącej sieci elektrycznej, gazowej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej,
 • likwidację, przebudowę lub budowę innych obiektów wałowych (śluzy wałowe), przesłony przeciwfiltracyjne.

Planowany koszt inwestycji wynosi ponad 93 mln zł. Prace rozpoczną się w 2021 roku i potrwają do połowy 2022 roku. Projekt jest finansowany przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej ze środków Budżetu Państwa, pożyczek Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (nr 8524 – PL) oraz Banku Rozwoju Rady Europy (nr LD 1866).

Szczegółowe informacje na temat Kontraktu.

Udostępnij na:
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank