Przedsięwzięcie „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza” jest realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach ogólnopolskiego „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”. To kompleksowa inwestycja mająca na celu ochronę życia i mienia społeczności Sandomierza oraz okolic przed skutkami powodzi porównywalnej do tej z roku 2010 r.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia zostanie wzmocniony system ochrony przeciwpowodziowej Sandomierza, zabezpieczone przez wodami rzeki Wisły zostaną osiedle mieszkaniowe oraz dolina Koprzywianki; przeprowadzone inwestycje poprawią również ochronę przed podtopieniami oraz zmniejszą ryzyko występowania powodzi w miejscowościach Zajeziorze, Szewce i Sośniczany oraz w okolicznych gminach, takich jak: Samborzec, Koprzywnica, Łoniów, Baranów Sandomierski, Gorzyce, Dwikozy i Zawichost.

„Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza” to:

  • 20 tys. mieszkańców Sandomierza oraz okolic pod ochroną
  • 6 zadań z zakresu ochrony przed powodzią
  • 27 km wałów przeciwpowodziowych
  • 11 km2 terenów chronioych przed zalaniem
  • 4 przepompownie w miejscowościach Koćmierzów, Nadbrzezie Szewce oraz Zajeziorze

A także:

  • poprawa stanu ekologicznego oraz sytuacji gospodarczej regionu,
  • poprawa stanu infrastruktury technicznej.

14 stycznia 2021 roku Wody Polskie oddały do użytkowania 4 przepompownie w miejscowościach Koćmierzów, Nadbrzezie, Szewce oraz Zajeziorze. Wartość tej inwestycji wyniosła 30 mln zł. Łączna wartość kompleksowego projektu „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza” wyniesie ok. 189 mln zł. Do końca 2021 r. planowane jest ukończenie dwóch pozostałych zadań projektu: budowy wałów i muru oporowego z przeciwpowodziowymi wrotami portowymi.

Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków: Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Banku Światowego), Banku Rozwoju Rady Europy, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POIiŚ) oraz budżetu Państwa.

Szczegółowe informacje na temat Kontraktu.

Udostępnij na:
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank