W przeszłości miejscowości położone nad Odrą, w tym Krosno Odrzańskie, były dotknięte dotkliwymi powodziami. Stało się tak m. in. w 1997 oraz 2010 roku. Celem rozpoczynających się z początkiem tego roku inwestycji w Krośnie Odrzańskim, realizowanych w ramach POPDOW, jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie ochrony przez powodzią.

W ciągu najbliższych trzech lat w Krośnie Odrzańskim wykonane zostaną szeroko zakrojone i długo wyczekiwane inwestycje przeciwpowodziowe, które mają ochronić mieszkańców przez powodziami, takimi jak w 1997 czy 2010 roku. Jedna z nich to zabezpieczenie przeciwpowodziowe dolnej części miasta. Druga to podniesienie zabytkowego mostu w Krośnie Odrzańskim.

Obwałowanie dla Krosna Odrzańskiego

Celem realizacji inwestycji jest poprawa zabezpieczenia przed powodzią południowej części miasta Krosno Odrzańskie. Zadanie dotyczy budowy 9 nowych opaskowych wałów przeciwpowodziowych, murów oporowych i systemów mobilnej ochrony przeciwpowodziowej oraz rozbudowy lub przebudowy kanałów ulgi wraz z instalacją klap przeciwcofkowych na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Łączna długość wybudowanych i rozbudowywanych odcinków wałów nad Odrą wyniesie 6 kilometrów, a kanałów ulgi 2,5 kilometra. Dodatkowo dla mieszkańców powstaną także schody skarpowe w dziesięciu lokalizacjach oraz drogi serwisowe, które będą mogły być wykorzystywane przez lokalną społeczność oraz turystów jako ciągi pieszo-rowerowe. Realizacja inwestycji podniesie stopień bezpieczeństwa dla ponad 10 tysięcy mieszkańców Krosna Odrzańskiego.

Przy obecnym stanie ochrony przeciwpowodziowej Krosna Odrzańskiego, w przypadku wystąpienia wody stuletniej (p=1%) zagrożonych powodzią jest kilkaset budynków, w tym przede wszystkim budynki mieszkalne w obszarze o powierzchni około 60 ha. Ochroną objęte zostanie również 31 obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Plan Zarządzania Środowiskiem
Kontrakt 1B.8 – Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie

Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w pierwszym kwartale 2021 roku. Koszt to 117 mln złotych. Wykonawcą jest firma Budimex S.A. z Warszawy.

Podniesienie 100-letniego mostu na rzece Odrze

Drugie zadanie polega na podniesieniu konstrukcji mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim o blisko 2 metry metodą lewarowania wraz z remontem obiektu i przebudową ciągu komunikacyjnego oraz infrastruktury towarzyszącej. Przebudowa ma na celu zapewnienie minimalnego prześwitu pod obiektem do min. 5,25 m i umożliwienie skutecznego prowadzenia akcji lodołamania na Odrze. Działania te mają na celu podniesienie skuteczności działań przeciwlodowych, co przyczyni się do podwyższenia poziomu zabezpieczenia ochrony przeciwpowodziowej na Odrze w Krośnie Odrzańskim i okolicach.

Most, który jest charakterystycznym elementem miasta, został wybudowany w 1905 r. z okazji 900-lecia nadania Krosnu praw miejskich. W 2013 roku, jako element dziedzictwa kulturowego, został objęty ścisłą ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków. Dzięki inwestycji konstrukcja mostu zostanie wyremontowana, a system komunikacyjny zostanie unowocześniony. W celu utrzymania ciągłości ruchu dla mieszkańców w trakcie przebudowy mostu zasadniczego planuje się postawienie tymczasowego mostu objazdowego.

Umowa z Wykonawcą firmą STRABAG została podpisana w dniu 12 stycznia 2021 r. Zakończenie robót planowane jest na drugi kwartał 2023 roku, natomiast wartość kontraktu ma wynieść ponad 72 mln zł.

Obie inwestycje są finansowane przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej ze środków Budżetu Państwa, pożyczek Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (nr 8524 – PL) oraz Banku Rozwoju Rady Europy (nr LD 1866).

Szczegółowe informacje na temat Kontraktów dot. przebudowy mostu oraz wałów przeciwpowodziowych.

Udostępnij na:
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank