Centra Operacyjne w Krakowie i we Wrocławiu - cyfrowa łączność dyspozytorska dla obiektów hydrotechnicznych | Kontrakt 4B.1/4

Wrocław i Gliwice

16.12.2020

PGW WP RZGW we Wrocławiu

Konsorcjum firma Sprint S.A. z oraz firma Elvys

Nie dotyczy Chronionych mieszkańców
Nie dotyczy2 Chroniony obszar
24.05.2022 Termin realizacji
Co robimy?

Wykonanie cyfrowego systemu łączności w ramach Podsystemu Łączności Dyspozytorskiej i Podsystemu Łączności wzdłuż rzeki Odra.​

1,02 mln EUR Wartość kontraktu

Wdrożenie niezależnego i odpornego na sytuacje kryzysowe systemu cyfrowej łączności dyspozytorskiej zlokalizowanego w sterowniach obiektów hydrotechnicznych (stopnie wodne, zbiorniki retencyjne wraz z obiektami towarzyszącymi i zbiorniki suche), na jednostkach mobilnych (samochody serwisowe, jednostki pływające), w biurach nadzorów wodnych, będących w administracji RZGW we Wrocławiu.

System dyspozytorski w podstawowym zakresie służyć ma do komunikacji głosowej w obrębie obiektu lub grupy obiektów na administrowanym obszarze. System będzie wykorzystywać będzie infrastrukturę zewnętrznego operatora sieci GSM i zarazem dostawcy usługi. Technologia ta ze względu na charakter systemu cyfrowego pozwala na wykonywanie połączeń „jeden do jednego”, „jeden do wszystkich” lub innych kombinacji zestawienia połączeń. Charakteryzuje się niezawodnością i nie dotyczą jej problemy przeciążenia w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak okresy wzmożonej komunikacji w sieci GSM (np. w czasie powodzi lub świąt) ze względu na całkowitą separację od komunikacyjnych usług publicznych.

Łączność dyspozytorska wspierać będzie funkcjonowanie Centrum i służb technicznych na obiektach hydrotechnicznych w realizacji bieżących zadań oraz w sytuacjach kryzysowych. Ponieważ dodatkową cechą wykorzystywanej technologii jest możliwość przesyłania danych, łączność ta zostanie wykorzystana do przesyłania danych o położeniu jednostek mobilnych (głównie lodołamaczy).

W zakresie Podsystemu Łączności wzdłuż rzeki Odra Dostawca zapewni:

  • możliwość organizacji łączności wzdłuż rzek na standardowych, morskich/śródlądowych kanałach radiowych,
  • implementację funkcji „voting” czyli jednoczesnej pracy kilkunastu (kilkudziesięciu) stacji brzegowych na jednym kanale radiowym wzdłuż rzek z automatyką wyboru stacji brzegowej na podstawie poziomu sygnału radiowego,
  • dekodowanie sygnalizacji śródlądowej ATIS i automatyczną identyfikację jednostek pływających,
  • możliwość prostego i skutecznego zestawiania połączeń grupowych pomiędzy podsieciami radiowymi,
  • możliwość rozbudowy i integracji z systemem automatycznej lokalizacji statków ATIS.​

Inwestor
PGW WP RZGW we Wrocławiu
e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl
adres: ul. Norwida 34
50-950 Wrocław

Konsultant Wsparcia Technicznego
Sweco Consulting Sp. z o.o.

Kierownik Projektu
Imię i nazwisko: Jacek Jędrzejczyk
e-mail: jacek.jedrzejczyk@sweco.pl

Administrator Projektu
Imię i nazwisko: Małgorzata Kaźmierczak
e-mail: malgorzata.kazmierczak@wody.gov.pl
tel.: 71 324 09 71

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank