Centra Operacyjne w Krakowie i we Wrocławiu - Łącza telekomunikacyjne do obiektów hydrotechnicznych | Kontrakt 4B.1/3

Wrocław, Kraków, Gliwice, Rzeszów

30.03.2021

PGW WP RZGW we Wrocławiu

Sprint S.A.

Nie dotyczy Chronionych mieszkańców
Nie dotyczy2 Chroniony obszar
03.2023 r. Termin realizacji
Co robimy?

Zaprojektowanie i budowa łączy transmisji danych będzie przesyłanie danych telemetrycznych oraz transmisja sygnałów wizyjnych (CCTV) z obiektów do Centrów Operacyjnych.

31 mln PLN netto Wartość kontraktu

Projekt nowych łączy telekomunikacyjnych swoim zasięgiem obejmie obszar dorzecza Dolnej Odry oraz Wisły. Na tym terenie znajdują się istotne dla ochrony przeciwpowodziowej całego kraju obiekty hydrotechniczne. Podstawowym zadaniem łączy transmisji danych będzie przesyłanie danych telemetrycznych oraz transmisja sygnałów wizyjnych. Zastosowane technologie będą wymagały funkcjonalności, bezpieczeństwa i rozwiązań umożliwiających standaryzację, zachowanie ciągłości pracy i łatwość rozbudowy oraz zoptymalizowanie kosztów utrzymania systemu łączności.

Dostawca zainstaluje i uruchomi urządzenia wraz z oprogramowaniem, a następnie zapewni kompleksowe przeszkolenie pracowników Wód Polskich z obsługi oferowanych podsystemów. Nowy system umożliwi komunikację wszystkich obecnie używanych elementów teleinformatycznych oraz projektowanego systemu łączności kryzysowej z Centrami Operacyjnymi Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich we Wrocławiu i w Krakowie.

  • Obiekty Sieci ze stałą obsługą o znaczeniu podstawowym: łącze podstawowe – światłowód lub radiolinia oraz łącze rezerwowe: modem GSM/LTE,
  • Obiekty Sieci bez stałej obsługi: modemy GSM/LTE,
  • Na bazie wybudowanych przyłączy światłowodowych lub linii radiowych zostanie uruchomiona usługa dostępu do sieci Internet.

Inwestor
PGW WP RZGW we Wrocławiu
e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl
adres: ul. Norwida 34
50-950 Wrocław

Konsultant Wsparcia Technicznego
Sweco Consulting Sp. z o.o.

Kierownik Projektu
Bartosz Wszołek
e-mail: bartosz.wszolek@wody.gov.pl
tel.: +48 (71) 32 40 965

Administrator Projektu
Paweł Drożdż
e-mail: pawel.drozdz@wody.gov.pl
tel.:71 324 09 44

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank