Raport końcowy z realizacji Planu Zarządzania Środowiskiem dla kontraktu 3B.2: Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzegu (Wisła Etap 2)

Kontrakt 3B.2: Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzegu (Wisła Etap 2). Zadanie: “Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 13,959 km, prawego wału rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km, na terenie gm. Gorzyce​ i gm. Radomyśl n/Sanem, woj. podkarpackie”.

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank