Raporty końcowe z realizacji Planów Zarządzania Środowiskiem

Raport końcowy z realizacji Planu Zarządzania Środowiskiem dla kontraktu 1A.1: Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Odry przy rzece Myśli. Modernizacja polderu Marwickiego Etap I i II

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank