Raport końcowy z realizacji Planów pozyskania nieruchomości i przesiedleń dla kontraktu  3D.1: Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu. „San III – rozbudowa lewego wały rzeki San w km 0+000– 4+445, gm. Gorzyce woj. podkarpackie”

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank