PZŚ dla kontraktu 1B.1/1 (a): Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry – przystosowanie do III klasy drogi wodnej, na odcinku od miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy Łużyc-kiej – Etap II

Załącznik 4 - Kopie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska wydanych dla Zadania:

Załącznik 5 - Mapy lokalizacji Zadania:

Załącznik 6 - Plany sytuacyjne ostróg:

Załącznik 8 - Raporty z konsultacji społecznych:

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank