Informujemy, że z dniem 1 lutego 2021 roku zmieni się adres siedziby Biura Koordynacji Projektu (Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły) – Departamentu PGW Wody Polskie.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o kierowanie wszelkiej korespondencji na nowy adres:

Biuro Koordynacji Projektu
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
al. Karkonoska 8, Budynek BF (II piętro)
53-015 Wrocław

Jednocześnie informujemy, że wszystkie numery telefonów stacjonarnych w strukturze Biura pozostają bez zmian.

Pozdrawiamy
Zespół Konsultantów Biura Koordynacji
Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Udostępnij na:
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank