Wiosenna misja monitorująca Projekt przeprowadzona przez przedstawicieli Międzynarodowych Instytucji Finansujących Projekt  – przegląd i ocena dotychczasowych postępów i nowe wyzwania

Na przełomie marca i kwietnia przedstawiciele Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy po raz kolejny odwiedzili Polskę wizytując kluczowe lokalizacje inwestycji realizowanych w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły. Odwiedzili między innymi powstające zbiorniki w Krosnowicach i Boboszowie w Kotlinie Kłodzkiej oraz inwestycje w Kostrzynie nad Odrą i Szczecinie (przebudowę konstrukcji mostu i cumowisko dla lodołamaczy).

Przeprowadzono również szereg spotkań i paneli dyskusyjnych w formie stacjonarnej i hybrydowej. Poruszana tematyka dotyczyła m.in. oceny postępu prowadzonych prac oraz wyzwań pojawiających się w zakresie nowych działań i perspektyw w obecnej sytuacji geopolitycznej

Przedstawiciele Banków pozytywnie ocenili postęp realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczach Odry i Wisły wskazując na wyzwania stojące w okresie finalizowania zadań.

W spotkaniach brali udział reprezentanci: Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w tym przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, także dyrektorzy RZGW w Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie i Szczecinie, IMGW-PIB wraz z Jednostkami Realizującymi Projekt oraz przedstawicielami Wykonawców i Konsultantów Wsparcia Technicznego.

POPDOW obejmuje inwestycje przeciwpowodziowe mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców dorzecza Odry i dorzecza Górnej Wisły. Prace obejmują lokalizacje na terenie województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, mazowieckiego oraz świętokrzyskiego.

W tym roku planowane jest zakończenie niemal 20 kontraktów wchodzących w skład Projektu.

Udostępnij na:
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank