Nadzorująca postęp wdrażania Projektu, Racibórz, Nieboczowy, Wrocław, Warszawa, 10-20 września 2018 r.

Udostępnij na:
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank