Raport końcowy z realizacji Planu Zarządzania Środowiskiem dla kontraktu 3B.3: Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzegu – etap 1 (Wisła 1)

Kontrakt 3B.3: Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzegu – etap 1 (Wisła 1). Zadanie: „Wisła – etap 1 – rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 – 15+819 na odcinku od Tarnobrzegu (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)”.

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank