ERRATA DO PPNiP – PODKOMPONENT 1C: Ochrona przed powodzią miasta Słubice, Kontrakt na roboty 1C.1 (aktualnie 1C.2) Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wstąpił w prawa i obowiązki Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze m.in. w zakresie realizacji inwestycji pn.: „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie”. W związku ze zmianą Inwestora zostały zaktualizowane dane kontaktowe do składania skarg i wniosków.

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank