Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich we Wrocławiu i w Krakowie zostaną rozbudowane o nowe łącza telekomunikacyjne, co umożliwi sprawną i szybką komunikację pomiędzy obiektami hydrotechnicznymi położonymi w dorzeczu Odry i Wisły. Umowa podpisana z początkiem kwietnia przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie z firmą Sprint z Olsztyna jest jednym z etapów unowocześniania systemów chroniących przed powodzią realizowanych w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły #POPDOW.

Projekt nowych łączy telekomunikacyjnych swoim zasięgiem obejmie obszar dorzecza Dolnej Odry oraz Wisły. Na obszarze tym znajdują się istotne dla ochrony przeciwpowodziowej całego kraju obiekty hydrotechniczne, takie jak stopnie wodne, wały przeciwpowodziowe oraz zbiorniki retencyjne. Podstawowym zadaniem łączy transmisji danych będzie przesyłanie danych telemetrycznych oraz transmisja sygnałów wizyjnych. Na bazie wybudowanych przyłączy światłowodowych lub linii radiowych zostanie uruchomiona usługa dostępu do sieci Internet. Usługa połączy w jedną sieć wszystkie lokalizacje zastępując obecne łącza Internetowe. Umożliwi też komunikację wszystkich obecnie używanych na bazie łącz internetowych systemów teleinformatycznych oraz projektowanego systemu łączności kryzysowej DMR.

Celem inwestycji jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, ale również zastosowanie takiej technologii i rozwiązań, które umożliwią standaryzację, zachowanie ciągłości pracy systemów chroniących przed powodzią, ich skalowalność oraz łatwość ich dalszej rozbudowy. Kluczowym czynnikiem przy wyborze wykonawcy usługi było także uwzględnienie rozwiązań gwarantujących zoptymalizowanie kosztów utrzymania systemu łączności w przyszłości.

W ramach usługi dostawca:

  • zainstaluje i uruchomi urządzenia,
  • zagwarantuje oprogramowanie,
  • zapewni kompleksowe przeszkolenie pracowników Wód Polskich z obsługi oferowanych podsystemów.

Kontrakt pod nazwą “Centra Operacyjne w Krakowie i we Wrocławiu – Łącza telekomunikacyjne do obiektów hydrotechnicznych” jest finansowany przez Bank Światowy w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone według procedur międzynarodowego przetargu konkurencyjnego (ICB) określonych w Instrukcji Banku Światowego: Zamówienia towarów, robót i usług nie konsultingowych realizowane przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR, [Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers], wydanie ze stycznia 2011, ze zmianami z lipca 2014 r. (Instrukcja Banku Światowego dotycząca zamówień) i było otwarte dla wszystkich kwalifikujących się oferentów, zgodnie z ich definicją w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej zamówień.

Planowany termin realizacji zadania za kwotę 31 mln złotych to koniec I kwartału 2022 roku.

Szczegółowe informacje na temat Kontraktu.

Udostępnij na:
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank