Rozwieszono skrzynki lęgowe dla ptaków na zadaniu Wisła etap 2

W ramach zadania „Wisła etap 2” realizowane jest wiele działań prośrodowiskowych. Jednym z nich jest zapewnienie miejsc siedliskowania dla ornitofauny oraz chiropterofauny.

W miesiącu lutym 2019 r. pod kontrolą nadzoru przyrodniczego wzdłuż prawego i lewego brzegu Wisły na terenie województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego na terenie gmin Gorzyce, Radomyśl n/Sanem i Dwikozy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zamontował 280 skrzynek lęgowych dla ptaków, w tym m.in. dla wróbla, sikorek, sów, traczy, dudków, kowalików oraz pustułek. 

Ponadto zainstalowanych zostało 50 budek dla nietoperzy. Zgodnie z decyzją środowiskową przez najbliższe 10 lat budki i skrzynki będą czyszczone i konserwowane. Prowadzony będzie również monitoring zasiedleń – aby ułatwić te działania każda budka posiada zapis lokalizacyjny w systemie GPS.

W trakcie inwentaryzacji przyrodniczej wykazano że w rejonie realizacji przedsięwzięcia występuje również gąsiorek. Jest to mały drapieżny ptak żywiący się owadami i mniejszymi kręgowcami, który zakłada gniazda w ciernistych krzewach. Z uwagi na ten fakt za terenie zawala wytypowano 25 miejsc w których usytuowano tyczki i nasadzono krzewy dzikiej róży i głogu. Tyczki będą służyły gąsiorkom jako miejsce czatownia, natomiast zakrzewienia będą stanowić miejsce lęgowania. Link do artykułu

Link do artykułu

Rozwieszanie budek lęgowych dla ptaków, fot. PGW Wody Polskie
Budki lęgowe dla ptaków
Rozwieszanie budek lęgowych dla ptaków, fot. PGW Wody Polskie
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank