Kolejowy most zwodzony nad Regalicą z 1877 roku

Kolejowy most zwodzony nad Regalicą jest jedynym czynnym obecnie obiektem tego typu w Polsce i jedynym z napędem mechanicznym w Europie. W Niemczech znajdują dwa podobne obiekty, ale są podnoszone za pomocą hydrauliki2.  Most został zbudowany w 1877 r. wraz z linią kolejową nr 273 na trasie Wrocław – Szczecin. Można go podziwiać po wyjechaniu ze stacji Szczecin Port Centralny przed wjazdem na stację Szczecin Podjuchy. W 1945 r. obiekt został wysadzony w powietrze przez wycofujących się Niemców, jego rekonstrukcja zakończyła się w 1949 r. Dzisiaj most składa się z 5 przęseł, jego całkowita długość wynosi ok. 262 m, a przęsło zwodzone mierzy ok. 17,5 m. Jest wpisany do rejestru zabytków jako zabytek nieruchomy.

Warto wiedzieć, że most był głównym tematem krótkometrażowego filmu „Most” nominowanego do Oscara w 2004 w kategorii Najlepszy krótkometrażowy film aktorski roku 2003.

W ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) zaplanowano budowę nowego mostu kolejowego w km 733,7 rzeki Regalicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zabytkowy most nad Regalicą zostanie zastąpiony przez nowy obiekt. Trzy przęsła i podpory istniejącego obiektu zostaną zdemontowane. Powstanie nowa, wzmocniona konstrukcja, a dodatkowo zostanie zbudowany nowy tor z o długości 300 m z siecią trakcyjną. Ze względu na wartość zabytkową obiektu zostanie zachowane 17-metrowe przęsło zwodzone, które jest wpisane do rejestru zabytków.

Inwestycja pn. „Zadanie 1B.5 ‒ Przebudowa mostów w celu zapewnienia minimalnego prześwitu” jest realizowana przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW Wody Polskie. Koszt inwestycji wyniesie około 328 mln zł.

Most drogowy w Krośnie Odrzańskim z 1905 roku

Ponad 100-letni most drogowy w Krośnie Odrzańskim położony jest nad rzeką Odrą, na drodze Zielona Góra – Słubice, która przebiega przez centrum Krosna Odrzańskiego. Przeznaczony jest do ruchu kołowego i pieszego. Został zbudowany w latach 1904/1905. Jego stalowa konstrukcja została wykonana w Fabryce Budowy Mostów, Konstrukcji Stalowych i Wagonów Beuchelt & Co w Zielonej Górze.

Stalowa konstrukcja mostu o wadze 580 ton została ozdobiona po obu stronach brandenburskimi orłami oraz historyzującymi lampami. W 1936 r. wzmocniono konstrukcję mostu oraz poszerzono jezdnię. Na skutek działań wojennych w 1945 r. most został uszkodzony w części środkowej. Odbudowano go w 1948 r. zgodnie z pierwotną formą. W roku 1953 przeprowadzono modernizację, obejmującą przede wszystkim wzmocnienie konstrukcji. Drewnianą kostkę jezdni pokryto dywanikiem bitumicznym, w 1960 r. zastąpionym asfaltem3.

Dzisiaj budowla stanowi zabytek objęty ochroną konserwatorską. Tego rodzaju ochroną objęty jest także układ przestrzenny miasta Krosno Odrzańskie z połowy XIII wieku. 

Konstrukcję nośną mostu stanowią dwie stalowe belki kratownicowe, nitowane, trójprzęsłowe. Most wsparty jest na czterech podporach masywnych: dwóch przyczółkach i dwóch filarach, umieszczonych w nurcie rzeki. Długość mostu wynosi ok. 164 m, natomiast przęsła skrajne wspornikowe, o wysięgu wspornika 15,51 m, posiadają długości 62,52 m (wymiary w osiach prętów dźwigara kratowego). Przęsło zawieszone o rozpiętości 38,50 m zostało w całości odtworzone po zniszczeniach wojennych. 

W ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) zaplanowano modernizację oraz przebudowę mostu, która obejmie m. in. podniesienie istniejącej konstrukcji nośnej obiektu oraz nadbudowanie istniejących podpór obiektu mostowego. Zadanie obejmuje także lokalną rozbudowę i dostosowanie infrastruktury drogowej do przebudowywanego mostu drogowego. Przebudowa ma na celu zapewnienie minimalnego prześwitu pod obiektem i umożliwienia skutecznego prowadzenia akcji lodołamania na Odrze oraz dostosowanie istniejącej przeprawy w możliwych aspektach4 do warunków stawianych przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Minimalny wymagany prześwit pod obiektem, ponad Najwyższą Wodę Żeglowną (WWŻ), wynosi 5,25 m i musi być zachowany na całej szerokości toru wodnego. 

Inwestycja pn. „Kontrakt na roboty 1B.1/1 (b):Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim wraz z drogami dojazdowymi” jest realizowana przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławu PGW Wody Polskie. Most ma być gotowy w 2023 r. Podniesiony zostanie na wysokość 5,2 metra. Wykonawcą jest firma Strabag. Koszt inwestycji wyniesie około 72 mln zł.


2 http://mareczek.szczecin.pl/ciekawostki/regalica/most_zwodzony.php
3 https://zabytek.pl/pl/obiekty/krosno-odrzanskie-most-drogowy
4 Ze względu na objęcie ochroną konserwatorską mostu w Krośnie Odrzańskim, wykonane prace nie spowodują osiągnięcia wszystkich parametrów technicznych wymaganych dla tego rodzaju obiektów (m.in. wymagane dopuszczalne obciążenie drogi klasy GP, odległość osi odwodnienia od krawężnika).
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank