Odra w liczbach

  • 855 km – całkowita długość rzeki Odry
  • 742 km – odcinek rzeki przepływającej przez Polskę
  • 124 049 km² – powierzchnia  dorzecza (z uwzględnieniem Zalewu Szczecińskiego)
  • 28 – miast leży nad Odrą
  • 7 – parków narodowych znajduje się na obszarze dorzecza Odry 

Odra jest drugą co do długości rzeką Polski. Bierze swój początek w położonych w Republice Czeskiej Górach Odrzańskich (Oderské Vrchy) w Sudetach. Powierzchnia dorzecza wynosi 124 049 km² (z uwzględnieniem Zalewu Szczecińskiego, a bez Zalewu Szczecińskiego – 118 861 km²), w tym w granicach Polski znajduje się 107 169 km² (86,4%), w granicach Republiki Czeskiej 7 278 km² (5,9%), w granicach Niemiec 9 602 km² (7,7%). Całkowita długość Odry wynosi 855 km. Przepływa przez Republikę Czeską na odcinku o długości 112 km, na krótkim odcinku stanowi granicę polsko-czeską, a na długości przepływa przez Polskę, w tym na odcinku o długości ok. 179 km tworzy granicę pomiędzy Polską i Niemcami. Swój bieg Odra kończy w Zalewie Szczecińskim.

Średni roczny odpływ wód do Bałtyku wynosi 17,5 mld m³. Podczas nadzwyczaj suchych lat odpływ do Bałtyku maleje do ok. 9,0 mld m³ rocznie, a w czasie nadzwyczaj mokrych lat wynosi ok. 23 mld m³. W Raciborzu przepływ wód Odry waha się od bezpiecznego przepływu ok. 500 m³/s do przepływów nawet większych niż 3000 m³/s podczas największych wezbrań powodziowych (VII 1997 r.). 

Odra jest rzeką żeglowną (E-30) na odcinku od Kędzierzyna-Koźla (wraz z zaczynającym się w Kędzierzynie-Koźlu Kanałem Gliwickim) w dół jej biegu. Na odcinku 186 km od Kędzierzyna-Koźla do Brzegu Dolnego znajdują się 24 stopnie wodne (z uwzględnieniem stopnia Koźle zlokalizowanego powyżej połączenia z Kanałem Gliwickim). Jest to tzw. odcinek Odry skanalizowanej. Kończona jest budowa stopienia wodnego w Malczycach, poniżej którego rzeka uregulowana jest już tylko za pomocą ostróg i tam podłużnych. Jest to tzw. Odra swobodnie płynąca. Poprzez system kanałów Odra posiada połączenia żeglugowe ze Szprewą i Hawelą.

Odra i większość jej dopływów są bardzo ważnymi korytarzami ekologicznymi, o stosunkowo mało zmienionych (w porównaniu do większości rzek UE) warunkach przyrodniczych. Na obszarze dorzecza Odry znajduje się 7 parków narodowych. Na terytorium Polski są to: Karkonoski, Gór Stołowych, Wielkopolski, Drawieński, Ujście Warty i Woliński; na terytorium Niemiec jest to Unteres Odertal (Dolina Dolnej Odry). Oprócz tego na obszarze dorzecza znajdują się parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary NATURA 2000 i inne formy przestrzennej ochrony przyrody.

Teren objęty Projektem Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry obejmował dolinę Odry pomiędzy granicą czeską od stacji wodowskazowej Chałupki (w km 20,7) i stopniem wodnym Brzeg Dolny (w km 282). Wzdłuż tego odcinka rzeki o długości ok. 260 km położone są m.in. miasta Racibórz, Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Opole, Brzeg, Oława i Wrocław, mniejsze miejscowości i wsie.

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank