Raporty końcowe z realizacji Planów pozyskania nieruchomości i przesiedleń

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank