PZŚ dla Kontraktu 4A.3.2: Modernizacja systemu detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych PERUN

KOMPONENT 4: Wzmocnienie instytucjonalne i modernizacja systemu prognozowania, Podkomponent 4A: Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu zagrożeń powodziowych i związanych z klęską suszy, Kontrakt 4A.3.2: Modernizacja systemu detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych PERUN

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank