PZŚ dla Kontraktu 2A.2/1: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Bystrzyca Dusznicka w miejscowości Szalejów Górny

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank