PZŚ dla Kontraktu 1C.1: Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga (Słubice)

Projekt Aneksu do Planu Zarządzania Środowiskiem z dnia 21.05.2021 r.

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank