PZŚ dla Kontraktu 1B.3/2: Etap II – Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego

Załącznik 4 - Kopie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska wydanych dla Zadania

Załącznik 5 - Mapy z lokalizacją zadań na tle obszarów chronionych (NATURA 2000)

Załącznik 6 - Mapy z lokalizacją zadań na tle obszarów chronionych

Załącznik 7 - Plany Zagospodarowania terenów

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank