PZŚ dla kontraktu 1B.3/1 Etap I: Budowa bazy postojowo-cumowniczej dla lodołamaczy

Załącznik 4 - Kopie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska wydanych dla Zadania

Aktualizacja Planu Zarządzania Środowiskiem

Załącznik 4 - Kopie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska wydanych dla Zadania

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank