Raporty końcowe z realizacji Planów Zarządzania Środowiskiem

Raport końcowy z realizacji Planu Zarządzania Środowiskiem dla umowy A1-1 Budowa zbiornika w ramach Komponentu A: Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze woj. śląskie (polder)

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank