The Odra-Widawa weir

The Widawa weir

The Pęgowski bridge

The Strachociński road bridge

The Strachociński railway bridge

The Widawski bridge

The Krzywoustego bridge

Polanowice

Świniary

Share on:
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank