Do Zespołu Konsultantów Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły zapraszamy nowych ekspertów. Poszukujemy Specjalisty ds. Koordynowania Procesem Wdrażania Podkomponentu 4B oraz Specjalisty ds. Hydrotechnicznych.

Zapraszamy ekspertów:

 • Wyspecjalizowanych w dziedzinach IT, zarządzanie kontraktami, inżynieria, telekomunikacja lub budownictwo wodne, hydrotechnika, ochrona przeciwpowodziowa i ochrona środowiska,
 • Doświadczonych w opiniowaniu i realizacji projektów w zakresie inwestycji lub modernizacji i rozbudowy systemów telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych,
 • Doświadczonych w projektowaniu budowli hydrotechnicznych lub w wykonywaniu robót hydrotechnicznych.

Zadania Specjalisty ds. Koordynowania Procesem Wdrażania Podkomponentu 4B:

 • Zarządzanie procesem przygotowania i realizacji inwestycji,
 • Monitorowanie oraz weryfikacja harmonogramu wdrażania kontraktów,
 • Weryfikacja dokumentów projektowych, przetargowych oraz powykonawczych,
 • Udział w czynnościach testowych i odbiorowych,
 • Przeprowadzanie okresowej analizy ryzyka wraz z rekomendacją działań łagodzących lub naprawczych.

Zadania Specjalisty ds. Hydrotechnicznych:

 • Przegląd dokumentacji projektowej,
 • Udział w spotkaniach organizowanych na terenie budowy,
 • Wsparcie merytoryczne w zakresie zagadnień hydrotechnicznych,
 • Opiniowanie propozycji nowych zadań inwestycyjnych i projektów.

Podmiotem realizującym Projekt jest PGW #WodyPolskie. Szczegóły na stronie Ogłoszenia o pracę.

Udostępnij na:
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank