Wody Polskie i firma Strabag podpisały w dniu 7 maja 2021 r. umowę na budowę nowoczesnego nabrzeża z miejscem postojowym dla ośmiu lodołamaczy.

Nowa baza postojowo-cumownicza dla lodołamaczy będzie zlokalizowana w południowej części miasta Szczecina przy ul. Karpiej, bezpośrednio na brzegu odnogi Odry – Regalicy. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej bazy dla lodołamaczy znajduje się istniejąca baza nadzoru wodnego w Szczecinie. Celem inwestycji jest zapewnienie odpowiedniego miejsca postoju i obsługi lodołamaczy, zapewniających bezpieczeństwo przed powodziami zatorowymi na rzece Odrze.

Baza lodołamacze Szczecin
Wizualizacja bazy dla lodołamaczy w Szczecinie, fot. PGW Wody Polskie

Lodołamacze będą eksploatowane jedynie w okresie zimowym, w zależności od warunków atmosferycznych, w przypadku konieczności podjęcia akcji lodołamania. W pozostałym okresie lodołamacze będą jedynie utrzymywane. W chwili obecnej lodołamacze są bazowane w różnych lokalizacjach, co znacząco utrudnia koordynację i prowadzenie skutecznej akcji lodołamania. Przy nabrzeżu planuje się również tankowanie lodołamaczy. Będzie się ono odbywać przy użyciu cystern, do poruszania których przygotowano układ drogowy.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się realizację dwóch etapów. W etapie I wykonane zostaną m.in.:

  • rozbiórka istniejącej infrastruktury działkowej, istniejących nabrzeży basenu postojowego oraz istniejących umocnień brzegowych wzdłuż rzeki Regalicy,​
  • budowa nabrzeża postojowo – cumowniczego dla lodołamaczy, o długości ca. 140 m, z miejscami do cumowania 8 szt. jednostek lodołamaczy,
  • przebudowa istniejącego basenu manewrowo – postojowego,
  • budowa budynku magazynowo – warsztatowego z częścią socjalną i biurową, ​
  • budowa wiaty magazynowej,
  • budowa budynku garażowego,
  • zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Koszt inwestycji to ponad 21mln zł. Baza postojowo-cumownicza dla lodołamaczy jest realizowana w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, finansowanego przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy), Bank Rozwoju Rady Europy oraz budżet państwa.

Lodołamacze na Odrze, fot. PGW Wody Polskie

Inwestycja powinna zakończyć się w pierwszym kwartale 2022 roku. Szczegółowe informacje na temat Kontraktu.

Udostępnij na:
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank