english  polski
BIP Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

Strona główna
POPDO
O Projekcie
Dokumenty
Multimedia
Audyt
POPDOW
O Projekcie
Dokumenty
Multimedia Audyt
Skróty i skrótowce
Ogłoszenia
KPDEE
Kontakt

wróć   Warsztaty dotyczące przygotowania dokumentacji przetargowej, oceny wniosków prekwalifikacyjnych i ofert złożonych w procesie wyłaniania wykonawców robót budowlanych w trybie procedury ICB oraz oceny ofert złożonych w procesie wyboru konsultantów wsparcia technicznego, Długopole-Zdrój, 12-13 maja 2016r.

al. Jaworowa 9-11, 53-123 Wrocław • NIP: 8992710989, REGON: 021453018 • tel. +48 71 787 86 90, fax: +48 71 787 86 95 • e-mail: pcu@odrapcu.pl
Strona ma wyłącznie charakter informacyjny.