english  polski
BIP Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

Strona główna
POPDO
O Projekcie
Dokumenty
Multimedia
Audyt
POPDOW
O Projekcie
Dokumenty
Multimedia Audyt
Skróty i skrótowce
Ogłoszenia
KPDEE
Kontakt
zdjęcia Warsztaty szkoleniowe dla Kierowników JRP Łagów,
20-21.08.2015 r.
zdjęcia Project Launching Event Warszawa,
15.09.2015 r.
film Uruchomienie Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły Bank Światowy,
8.10.2015 r.
zdjęcia Warsztaty szkoleniowe obejmujące tematykę pozyskiwania nieruchomości i przesiedleń na cele inwestycyjne (RAP) oraz zarządzania środowiskiem (EMP) Trzebnica,
17-18.11.2015 r.
zdjęcia Warsztaty obejmujące tematykę zarządzania finansowego w świetle wymagań Banku Światowego Trzebnica,
1-2 grudnia 2015 r.
zdjęcia Szkolenie obejmujące tematykę raportowania w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły Trzebnica,
5-6 kwietnia 2016 r.
zdjęcia Warsztaty dotyczące przygotowania dokumentacji przetargowej, oceny wniosków prekwalifikacyjnych i ofert złożonych w procesie wyłaniania wykonawców robót budowlanych w trybie procedury ICB oraz oceny ofert złożonych w procesie wyboru konsultantów wsparcia technicznego Długopole-Zdrój
12-13 maja 2016 r.
zdjęcia Wspólna misja nadzoru Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy Racibórz, Wrocław
26 września – 8 października 2016 r.
zdjęcia Szkolenie obejmujące tematykę współpracy Jednostek Realizujących Projekt z Konsultantem Wsparcia Technicznego oraz raportowania w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły Trzebnica
26 – 27 października 2016 r.
zdjęcia Szkolenie obejmujące tematykę zarządzania kontraktem Konsultanta Wsparcia Technicznego w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły Trzebnica
25 – 26 stycznia 2017 r.
zdjęcia Szkolenie obejmujące tematykę pozyskiwania nieruchomości i przesiedleń (PPNiP/RAP) w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły Trzebieszowice
17 – 18 maja 2017 r.
zdjęcia Szkolenie obejmujące tematykę działań łagodzących i monitorujących PZŚ w kontekście kontraktów na usługi wsparcia technicznego i na roboty budowlane w Projekcie ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły Trzebnica
6 – 7 września 2017 r.
zdjęcia Szkolenie obejmujące tematykę rozliczania Konsultanta Wsparcia Technicznego przez JRP w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły Trzebieszowice
15 - 16 listopada 2017 r.
zdjęcia Wspólna misja Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy nadzorująca postęp wdrażania Projektu Sandomierz, Tarnobrzeg, Kraków, Wrocław, Kotlina Kłodzka, Słubice, Chlewice, Gryfino, Szczecin, Warszawa, 10-20 września 2018 r.


al. Jaworowa 9-11, 53-123 Wrocław • NIP: 8992710989, REGON: 021453018 • tel. +48 71 787 86 90, fax: +48 71 787 86 95 • e-mail: pcu@odrapcu.pl
Strona ma wyłącznie charakter informacyjny.