english  polski
BIP Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

Strona główna
POPDO
O Projekcie
Dokumenty
Multimedia
Audyt
POPDOW
O Projekcie
Dokumenty Multimedia
Audyt
Skróty i skrótowce
Ogłoszenia
KPDEE
Kontakt
wróć  Ekspertyzy i opracowania

Rekapitulacja raportu końcowego dotyczącego działań podjętych w ramach modelowania międzywala oraz przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej - Kontrakt 5.3/ZZMiUW

Rekapitulacja raportu końcowego dotyczącego działań podjętych w ramach modelowania oraz przeprowadzonej inwetanryzacji przyrodniczej dla obszaru Zadania 1a.3 "Przywrócenie walorów przyroniczych Doliny Dolnej Odry poprzez poprawę zdolności retencyjnych i przeciwpowodziowych Międzyodrza" - Kontrakt 5.3/ZZMiUW

Koreferat do raportu "Skuteczność planowanego polderu zalewowego Międzyodrze i koncepcji regulacji cieku na poprawę ochrony przeciwpowodziowej na dolnej Odrze” przygotowanego na zlecenie Deutscher Natrurschutzring"

Ekspertyza w sprawie wykorzystania pogłębiarek pływających typu AMPHIBEX do lodołamania na Odrze

Raport podsumowujący uwarunkowania związane z prowadzeniem akcji lodołamania na Odrze granicznej
al. Jaworowa 9-11, 53-123 Wrocław • NIP: 8992710989, REGON: 021453018 • tel. +48 71 787 86 90, fax: +48 71 787 86 95 • e-mail: pcu@odrapcu.pl
Strona ma wyłącznie charakter informacyjny.