english  polski
BIP Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

Strona główna
POPDO
O Projekcie
Dokumenty
Multimedia
Audyt
POPDOW
O Projekcie
Dokumenty Multimedia
Audyt
Skróty i skrótowce
Ogłoszenia
KPDEE
Kontakt

wróć   RAMOWY PLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I SPRAWAMI SPOŁECZNYMI

  Załącznik 1: Komponent 1 - ochrona przed powodzią Odry Dolnej i Środkowej
  Załącznik 2: Komponent 2 - ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej
  Załącznik 3: Komponent 3 - Górna Wisła
  Załącznik 4: granice administracyjne
  Załącznik 5: Jednolite części wód
  Załącznik 6: Obszary chronione
  Załącznik 7: Lista zadań inwestycyjnych
  Załącznik 8: Raporty z procedury upublicznienia projektu EMAF
  Załącznik 9: Raporty z konsultacji społecznych RAF
  Załącznik 10: Kwestionariusz dotyczący sytuacji socjo-ekonomicznej PAP
al. Jaworowa 9-11, 53-123 Wrocław • NIP: 8992710989, REGON: 021453018 • tel. +48 71 787 86 90, fax: +48 71 787 86 95 • e-mail: pcu@odrapcu.pl
Strona ma wyłącznie charakter informacyjny.