english  polski
BIP Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

Strona główna
POPDO
O Projekcie
Dokumenty Multimedia
Audyt
POPDOW
O Projekcie
Dokumenty
Multimedia
Audyt
Skróty i skrótowce
Ogłoszenia
KPDEE
Kontakt

wróć   Plan Zarządzania Środowiskiem dla kontraktu A1-1 Budowa zbiornika w ramach Komponentu A: Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze woj. śląskie (polder)

Aneks do PZŚ dotyczący osiągniętego do dnia 28.10.2016r. stanu wdrożenia

Pobierz komplet dokumentów (ZIP)
al. Jaworowa 9-11, 53-123 Wrocław • NIP: 8992710989, REGON: 021453018 • tel. +48 71 787 86 90, fax: +48 71 787 86 95 • e-mail: pcu@odrapcu.pl
Strona ma wyłącznie charakter informacyjny.