english  polski
BIP Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

Strona główna
POPDO
O Projekcie
Dokumenty
Multimedia
Audyt
POPDOW
O Projekcie
Dokumenty
Multimedia
Audyt
Skróty i skrótowce
Ogłoszenia KPDEE
Kontakt
wróć Zaproszenie do Wyrażenia Zainteresowania dla kontraktu Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły nr OVFMP 5.7.1: Koncepcja wdrożenia PZRP w zlewni Górnej Wisły pod kątem identyfikacji priorytetów inwestycyjnych z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa.

 1. OVFMP 5.7.1. Zaproszenie do Wyrażenia Zainteresowania PL
 2. OVFMP 5.7.1. Request for Expression of Interest EN
 3. OVFMP 5.7.1. Opis Przedmiotu Zamówienia PL
 4. OVFMP 5.7.1. Terms of References EN
 5. OVFMP 5.7.1. ZdWZ Udzielanie wyjaśnień 1-13 PL
 6. OVFMP 5.7.1. REOI Clarification 1-13 EN
 7. OVFMP 5.7.1. ZdWZ Udzielanie wyjaśnień 14-15 PL
 8. OVFMP 5.7.1. REOI Clarification 14-15 EN
 9. OVFMP 5.7.1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – BŚ/UNDB
 10. OVFMP 5.7.1. Contract Award Notice – WB/UNDB
 11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - BZP
 12. Contract award notice. Results of the procurement procedure - DZUUE
al. Jaworowa 9-11, 53-123 Wrocław • NIP: 8992710989, REGON: 021453018 • tel. +48 71 787 86 90, fax: +48 71 787 86 95 • e-mail: pcu@odrapcu.pl
Strona ma wyłącznie charakter informacyjny.